درباره کلینیک

همکاران کلینیک

01

فرناز بروجردی زاده
مدیریت کلینیک
تغذیه و رژیم درمانی

02

اکرم مرادی
فیریولوژیست ورزش

03 آزاده بهجتی
تکنیسین دستگاه‌های لاغری
04 منا باقری
تغذیه و رژیم درمانی
05 فرشته طاهری
روانشناس
06 وحید حاتمی
روانشناس
07 مینا نجفی نژاد
امور داخلی
08 مائده فرهانی
روابط عمومی