جسمی سالم تجلی فکر و روانی سالم

از آنجا كه عمده ترین و اصلی ترین موضوع روان انسان تفكر و اندیشیدن است و از موضوعات مهم اندیشیدن، درست اندیشی، مثبت اندیشی و سالم اندیشی است لازم است به نقش مهم نحوه اندیشیدن در تغذیه توجه كنیم.

ارائه مشاوره روانشناسی با توجه به وضعیت سلامت جسمانی- روانی هر فرد و با هدف دستیابی به سلامتی و وزن مناسب با تغییر در تفکر و رفتار فرد صورت می‌گیرد.

توصیه روانشناس به تغییر سبک زندگی با نحوه نگرش فرد در فعالیت های روزمره و نحوه صحیح عادات غذایی است که در این صورت می توان لحظات خوشایندی را در مسیر رژیم درمانی خود و بصورت ماندگار و همیشگی تجربه نمائید.

مشاوره روانشناسی جهت:

  • تغییر سبک زندگی
  • تصحیح رفتارها و عادات
  • ایجاد تفکر و نگرش مثبت
  • اصلاح تصویر ذهنی از خود
  • بالا بردن اعتماد به نفس و احترام به خود
  • درمان پراشتهایی عصبی
  • رفع بی اشتهایی عصبی
  • برطرف شدن تمام مسائل و مشکلات روحی و روانی